Benvinguts

Presentació

Associació Coordinadora de Persones amb Discapacitat (Acordis)

Inscrita al registre d'Associacions de la Generalitar amb el nº 9733. Declarada entitat d'utilitat publica.
Acordis va ser fundada a l’any 1988 per un grup de pares i mares amb fills/es amb discapacitat, amb la finalitat de reivindicar la creació de serveis específics, necessaris i de qualitat per a totes les persones amb discapacitat. Es una associació sense ànim de lucre i actualment té com a objectiu promoure l'autonomia personal i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel•lectual i les seves famílies, mitjançant una proposta de lleure. El lleure té un forta repercussió en la vida de les persones i en la millora de la seva qualitat de vida. Per tant, el lleure aporta un benestar objectiu i subjectiu en diferents àmbits com les relacions interpersonals, la inclusió social, el benestar emocional, el respecte dels drets, l’autodeterminació i el benestar físic. (Indicadors de qualitat de vida, Shalock, 1998) La nostra proposta, consisteix en orientar el servei de lleure en funció de la necessitat, interessos i demandes de les persones amb discapacitat intel•lectual: estimular la seva autonomia a través de l’autogestió, afavorir les relacions interpersonals i d’amistat i comptant amb les persones de suport adequades en nombre i formació segons les necessitats de la persona amb discapacitat intel•lectual.

Vídeo L'Hospitalet TV - Veïns - L'associació Acordis i la Festa de la Diversitat 11-06-2019

Col·labora

 • Música: "Mensajes Del Agua", de Macaco®

  AJUDA'NS A CONTINUAR TREBALLANT PER LES PERSONES AMB DISCAPACITAT.
  Col·labora amb Acordis. Qualsevol aportació és benvinguda !!
  Tot això acompanyat d'un grapat de SOMRIURES !!

  ¿ NOS AYUDAS A SEGUIR TRABAJANDO POR LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ?
  Colabora con Acordis. Cualquier aportación es bienvenida !!
  Todo ello acompañado de un puñado de SONRISAS !!
 •  
 • Música: RES NO ENS ATURA de Muyayo Rif® Sala Salamandra

Ronda de la via nº77
L''Hospitalet 08903

Tel. 932.969.808

Ronda de la via nº77 L''Hospitalet 08903


icono mails @ facebook instagram

Misió

La nostra missió és atendre a les persones infants, joves i adults amb discapacitat intel•lectual i les seves famílies per donar resposta a les seves necessitats, actuals i emergents, promovent, generant i gestionant serveis, recursos i projectes especialitzats, en col•laboració amb l’administració i la iniciativa privada.
El treball amb aquest col•lectiu de persones amb discapacitat intel•lectual i les seves famílies es fa incidint especialment en:
- Poder oferir a la persona amb discapacitat intel•lectual, independentment de les seves necessitats de suport, el recursos i recolzaments necessaris per poder gaudir d’un oci de qualitat, mitjançant una activitat voluntària, desitjada i triada que aporta benestar i satisfacció a nivell personal i social.
- Donar atenció i suport a les famílies de les persones amb discapacitat intel•lectual.
- Crear serveis necessaris per dur a terme programes i serveis d’atenció i ajut a persones amb discapacitat tant en l’àmbit educatiu,assistencial i de temps de lleure.
- Promocionar el treball en xarxa entre entitats, administració i professionals.
- Reivindicar a les entitats públiques la creació de serveis específics, necessaris i de qualitat per a totes les persones amb discapacitat.
- Col•laborar amb organismes públics i competents, buscant solucions per la promoció i rehabilitació de les persones amb discapacitat intel•lectual.

 • foto petanca

  Quins són els reptes de la nostra entitat?

  • Oferir un servei òptim a les persones amb discapacitat intel•lectual i a les seves famílies.
  • Oferir un servei de qualitat, amb uns professionals fidels al projecte i coneixedors de les necessitats dels usuaris.
  • Donar servei al màxim d’usuaris possibles atenent les seves demandes i necessitats individuals, de forma col•lectiva.
  • Potenciar l’autogestió del servei de lleure per part dels usuaris amb discapacitat intel•lectual.

Què representa el lleure i com l'entenem a la nostra entitat?

• El dret que tenen les persones amb discapacitat intel•lectual de gaudir del seu temps lliure.
• Normalitzar el lleure per a les persones amb discapacitat intel•lectual dins la població o comunitat, utilitzant els recursos que aquesta ofereix, evitant l’aïllament i l’estigmatització.
• Activitats en la comunitat que suscitin la seva autodeterminació i les relacions interpersonals.
• La interrelació entre les persones d’una societat plural i diversa ajuda a comprendre i empatitzar en altres situacions, aprenen tots d’elles, els uns com a mirall per viure una vida normalitzada i els altres per aprendre a posar els recursos necessaris per a trencar barreres (físiques i intel•lectuals).
• No podem parlar dels altres camps, però està clar que el lleure és un o per no dir el que més, pot treballar el tema de la inclusivitat. I tot i que els recursos (econòmics i humans) limiten, ho intentem el màxim possible.
• El lleure inclusiu és sols parcial i mai 100% ja que sempre requereix del suport extern dels professionals.
• Treballem perquè les persones amb discapacitat intel•lectual visquin en una societat plenament inclusiva, entenent per inclusió aquell sistema social que és capaç d’adaptar-se i oferir tot tipus d’oportunitats reals de participació, autonomia i qualitat de vida als seus ciutadans.
• És la base d’aquest projecte ja que tots formen part de la mateixa societat i pensem que no hi ha d’haver barreres ni obstacles per gaudir d’un lleure i vida normalitzada.